NATJEČAJ ZA SMJEŠTAJ 2019./2020.
Admin | 3.07.2019

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata  na subvencionirano stanovanje (NN 63/19),Sveučilišta  J.J. Strossmayera u Osijeku , STUDENTSKI CENTAR U SLAVONSKOM BRODU, raspisuje Natječaj za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje   u objektima smještaja Studentskog centra u Slavonskom Brodu u akademskoj godini 2019/2020.


Mole se studenti da sve upite vezane za natječaj upute na mail adresu  info@stucsb.hr ili na broj telefona 035-492-467 radnim danom u vremenu od (10-15 sati).Popis dokumenata:

1. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenta na subvencionirano stanovanje ( NN 63/1)

2. Natječaj za ostvarivanje prava redovitih studenta na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja STUDENTSKOG CENTRA U SLAVONKOM BRODU u akademskoj 2019/2020

3. Pojašnjenja i dokumenti potrebni za ostvarivanje bodova

4. Obrazac A –  web link na stranici www.stucsb.hr

mole se studenti da ispune jedan od slijedećih obrazaca, ovisno o vrsti studija i godini koja se se upisuje:

 5. Obrazac B-1

 6. Obrazac B-2

 7. Obrazac B-3

 8. Obrazac B-4

 9. Obrazac C–brucoši

10. Izjavu o prihvaćanju uvjeta iz natječaja

11. Izjava o članovima obitelji koji nemaju OIB

12. Popis dokumentacije koju dostavljam na natječaj