STUCSB
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
STUDENTSKI CENTAR
Slavonski Brod
POČETNA
SMJEŠTAJ
PREHRANA
STUDENT SERVIS
INFORMACIJE
O NAMA
KONTAKTI
JAVNA NABAVA
 Slike

Dom10

Dom6

Dom8

Dom9

Dom1

Dom2

Dom3

Dom7

Dom4

Dom5

DOKUMENTI
NOVOSTI
OBAVIJESTI Arhiva
POSLOVI Registracija | Prijava
Novi poslovi
LINKOVI
Dokumenti

NOVOSTI
Novosti - Opširno
PRODUŽENJE PRAVA NA RAD
STUCSB | 14.10.2019

DODJELA PRAVA NA RAD POSREDOVANJEM STUDENTSKOG SERVISA

Sukladno članku 10. stavku 6. Zakona*, status studenta na visokom učilištu utvrđuje se uvidom u elektroničke evidencije podataka o studentima u Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) i Informacijskom sustavu studentskih prava (ISSP).

Slijedom navedenog, samo uvidom u sustav ISSP utvrditi će se da li ispunjavate uvjete za obavljanje studentskih poslova sukladno članku 10. stavcima 1., 2., 3., 4. i 5. Zakona.**

IZUZETAK su „studenti“ ili kako ih Zakon naziva druga osoba*** - koja je završila studij i kojoj će pravo na rad biti dodijeljeno najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija.

U svrhu odjele prava za obavljanje studentskih poslova druga osoba u Studentskom servisu donosi presliku Potvrde iz koje je vidljiv datum završetka studija i original samo na uvid.

Važno: nije moguće retroaktivno početi ostvarivati studentska prava, odnosno nakon gubitka statusa studenta nije moguće naknadno učlanjenje u studentski servis.


Zakon o obavljanju studentskih poslova

Uvjeti za obavljanje studentskih poslova

*Članak 10.

(6) Status studenta koji studira na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj dokazuje se uvidom u elektroničke evidencije podataka o studentima u Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) i Informacijskom sustavu studentskih prava (ISSP).

** Članak 10.

(1) Student može sklopiti ugovor za obavljanje studentskog posla (u daljnjem tekstu: ugovor) za vrijeme studiranja od dana upisa na visoko učilište.

(2) Pravo na sklapanje ugovora ne može biti duže od dvostrukog vremena trajanja studija na prvoj i drugoj razini.

(3) Posrednik može posredovati za studenta upisanog u tekuću akademsku godinu koji je prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 1 ECTS bod.

(4) Uvjet iz stavka 3. ovog članka ne primjenjuje se na studente koji upisuju prvu godinu studija i studenta koji je prethodnoj akademskoj godini imao opravdan prekid studija.

(5) Posrednik ne može posredovati za studenta koji je dva puta promijenio studijski program i treći puta upisuje prvu godinu iste razine.

Osnovne odredbe

Članak 2. (sažetak)

***(2) druga osoba koja je završila studij na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, a nema zasnovan radni odnos ili građanin Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji je završio studij na viskom učilištu izvan Republike Hrvatske, a nema zasnovan radni odnos. Prava na temelju ovog Zakona druga osoba može ostvariti najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija.

DODJELA PRAVA NA RAD POSREDOVANJEM STUDENTSKOG SERVISA

Sukladno članku 10. stavku 6. Zakona*, status studenta na visokom učilištu utvrđuje se uvidom u elektroničke evidencije podataka o studentima u Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) i Informacijskom sustavu studentskih prava (ISSP).

Slijedom navedenog, samo uvidom u sustav ISSP utvrditi će se da li ispunjavate uvjete za obavljanje studentskih poslova sukladno članku 10. stavcima 1., 2., 3., 4. i 5. Zakona.**

IZUZETAK su „studenti“ ili kako ih Zakon naziva druga osoba*** - koja je završila studij i kojoj će pravo na rad biti dodijeljeno najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija.

U svrhu odjele prava za obavljanje studentskih poslova druga osoba u Studentskom servisu donosi presliku Potvrde iz koje je vidljiv datum završetka studija i original samo na uvid.

Važno: nije moguće retroaktivno početi ostvarivati studentska prava, odnosno nakon gubitka statusa studenta nije moguće naknadno učlanjenje u studentski servis.

SMJEŠTAJ

NATJEČAJ ZA SMJEŠTAJ  2019/2020

objavljeno 03.07.2019.

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata  na subvencionirano stanovanje (NN 63/19),Sveučilišta  J.J. Strossmayera u Osijeku , STUDENTSKI CENTAR U SLAVONSKOM BRODU, raspisuje Natječaj za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje   u objektima smještaja  Studentskog centra u Slavonskom Brodu u akademskoj godini 2019/2020.

Mole se studenti da sve upite vezane za natječaj upute na mail adresu  info@stucsb.hr ili na broj telefona 035-492-467 radnim danom u vremenu od (10-15 sati).

 

Popis dokumenata:

 1. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenta na subvencionirano stanovanje ( NN 63/19)

 2. Natječaj za ostvarivanje prava redovitih studenta na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja STUDENTSKOG CENTRA U SLAVONKOM BRODU u akademskoj 2019/2020.

 3. Pojašnjenja i dokumenti potrebni za ostvarivanje bodova

 4. Obrazac A –  web link na stranici www.stucsb.hr

     mole se studenti da ispune jedan od slijedećih obrazaca, ovisno o vrsti studija i godini koja se se upisuje:

 5. Obrazac B-1

 6. Obrazac B-2

 7. Obrazac B-3

 8. Obrazac B-4

 9. Obrazac C–brucoši

10. Izjavu o prihvaćanju uvjeta iz natječaja

11. Izjava o članovima obitelji koji nemaju OIB

12. Popis dokumentacije koju dostavljam na natječaj
  Novi dom


U studenom 1999. Studentski centar je otvorio novi dom. Otvorenjem novog doma povećali smo smještajni kapacitet za 45 ležaja. Novi dom ima 19 soba od toga 15 dvokrevetnih s kupaonom i 4 trokrevetne sobe s kupaonom.Paviljon IPaviljon I ima 45 ležaja u 15 soba. Ima 8 trokrevetnih s kupaonom i 7 trokrevetnih bez kupaone. Za sobe koje nemaju kupaonu Paviljon I raspolaže zajedničkim tuš kabinama i sanitarnim čvorovima. Studentima u Paviljonu I na raspolaganju je i čajna kuhinja.Paviljon II


Paviljon II broji 27 ležaja u 9 soba. Ima 4 trokrevetne s kupaonom i 5 trokrevetnih bez kupaone. Za sobe koje nemaju kupaonu, studenti u Paviljonu II imaju zajedničke tuš kabine i sanitarne čvorove. Paviljon II također ima čajnu kuhinju za potrebe studenata.
PREHRANA

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa donijelo je novi pravilnik o prehrani studenata, koji je stupio na snagu 1. listopada 2001. god. putem informacijskog sustava (tzv. X-ice). Studentske referade visokih učilišta dužne su u bazu podataka studentske prehrane unijeti podatke za sve studente i dodijeliti im razine prava za prehranu kako bi ostvarili pravo na X-icu. To je magnetska kartica s nazivom sveučilišta/veleučilišta, jedinstvenim brojem iskaznice s imenom i prezimenom, te slikom i potpisom vlasnika. Iskaznica vrijedi godinu dana po izdavanju nakon čega je potrebno produženje valjanosti što se obavlja upisom u narednu ak. godinu. Na iskaznici nema upisane nikakve vrijednosti, već se pravo na subvencionirani iznos pridodaje studentu na početku novog mjeseca iz središnje baze podataka.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa subvencionira prehranu studenata.

Na našim visokim učilištima u Slavonskom Brodu Ministarstvo znanosti je uvelo informacijski sustav prehrane, te se prehrana studenata odvija putem X-ice.

Lokalno povjerenstvo za kontrolu prehrane studenata


Studentski dom - Restoran
X-ica

Korisnik potpore svoje pravo dokazuje i ostvaruje putem studentske iskaznice (popularno “x-ice”). Studentsku iskaznicu izdaje ustanova visokog učilišta na koju je student upisan, sukladno pravilniku kojim se regulira studentska iskaznica. Upis i ažuriranje podataka o statusu, pravima i razinama studenata, provodi visoko učilište sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.
Gubitak, oštećenje ili krađu studentske iskaznice student je dužan bez odgode, a najkasnije u roku od 7 dana prijaviti visokom učilištu, koje ima obvezu izdati novu iskaznicu.

X-icu studentu izdaje matični fakultet, te je njegova STUDENTSKA SLUŽBA zadužena za sva pitanja ili probleme. (razina prava, dodjela mjesečnih prava, aktiviranje, ….)

Studentski cetar u Slavonskom Brodu samo pruža uslugu subvencionirane prehrane putem sustava Xica i nije nadležan za iznos prava koju student ima na Xici.

Provjeru stanja na studentskoj iskaznici kao i sve dodatne informacije možete direktno dobiti na www.cap.srce.hr.

Cjenik studentske prehrane
 Dokumenti
Dnevni meni
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
Radno vrijeme restorana
STUDENT SERVIS
OBAVIJESTI
UČLANJENJE
POSLODAVCI
OPĆI UVJETI POSLOVANJA
INFO O ZARADAMA
CJENIK USLUGA

Obavijesti

IZDAVANJE UGOVORA/PREGLED IZDANIH UGOVORA/PREGLED ISPLATA/PREGLED ZARADA

Poštovane studentice i studenti, članovi Studentskog servisa!

Kliknite na link "Izdavanje, pregled ugovora / isplata i zarada" i prijavite se preko svog korisničkog računa koji ste dobili prilikom registracije ili putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta, te pratite naputke za izdavanje Ugovora za rad. Po unosu svih potrebnih podataka (OIB poslodavca, broj članske iskaznice, opis posla, cijenu rada, dogovoreno razdoblje rada, te mjesto rada) dobit ćete prikaz ugovora u .pdf formatu u tri identična primjerka koje morate isprintati, a dalje postupate kao da ste Ugovor podigli na šalteru Studentskog servisa. Ugovore ne morate printati u boji!

Svaki Ugovor ima svoj pripadajući broj i može se iskoristiti samo jedanput (za/kroz jedan mjesec rada), a za istog poslodavca možete izdati samo dva Ugovora, ali za različita razdoblja rada. Prije nego što samostalno izdate Ugovor potrebno je provjeriti s poslodavcem da li prihvaća takvu vrstu Ugovora.
Također, omogućen Vam je pregled svih izdanih ugovora, njihov status, isplate, te pregled ukupne zarade.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je: Pravilnik o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u obavljanju studentskih poslova i Pravilnik o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova.

Pravilnici su objavljeni u Narodnim novinama, a možete ih vidjeti OVDJE i OVDJE.

Zakon o obavljanju studentskih poslova

Dana 8. studenog 2018. godine stupio je na snagu Zakon o obavljanju studentskih poslova (NN broj 96/2018) kojim je propisano:

      -   ugovor mogu sklopiti redovni/izvanredni studenti i druge osobe sukladno odredbama članka 2. Zakona,

      -   ugovor o obavljanju studentskog posla se sklapa prije početka obavljanja studentskoga posla, između izvođača, posrednika i naručitelja posla,

      -   u pravilu ugovor se zaključuje za kalendarski mjesec, iznimno najduže na 45 dana,

      -   najmanja neto cijena sata rada za 2018. godinu iznosi 21,50 kn,

      -   najmanja neto cijena sata rada za 2019. godinu iznosi 23,44 kn

      -   doprinosi i naknade na ukupni iznos neto naknade izvođaču se povećavaju s dosadašnjih 17,50% na 18%,

      -   ugovor, između ostalog, mora sadržavati podatke o početku i očekivanom trajanju posla,

      -   obveza naručitelja posla je dostaviti ovjereni ugovor posredniku odmah po završetku posla,

      -   obveza naručitelja posla je platiti posredniku naknadu za obavljeni posao najkasnije 15 dana od završetka posla.

 

Sve dodatne upite vezano za obavljanje studentskih poslova možete postaviti  podružnici student servisa u kojoj ste učlanjeni, a u slučaju potrebe za dodatnim po jašnjenjima i obrazloženjima molimo da se obratite putem e-maila:  info@stucsb.hr.

 

Zakon o obavljanju studentskih poslova - OVDJE

Odluka o iznosu minimalne neto naknade za obavljanje studentskih poslova za 2018. godinu - OVDJE

Odluka o iznosu minimalne neto naknade za obavljanje studentskih poslova za 2019. godinu - OVDJE

Obavijest poslodavcima - OVDJE


U časopisu Računovodstvo i financije br. 7/2017 izašao je članak vezan uz neoporezive i oporezive zarade učenika i studenata koji možete pogledati OVDJE.


Važna obavijest za studente koji rade posredstvom Student servisa

Od 1.1.2017. godine u primjeni je novi Zakon o porezu na dohodak NN 115/2016 i novi Pravilnik o porezu na dohodak NN 10/2017.


Dragi studenti, radom posredstvom Student servisa ostvarujete sljedeće pogodnosti:

 • mogućnost za brzu i dobru zaradu,
 • stjecanje radnog iskustva,
 • garantiranu isplatu zarada za sve studente kojima je Student servis pronašao posao...

 

Poštovani poslodavci, angažiranjem studenata posredstvom Student servisa omogućujemo Vam:

 • znatno manje troškove rada - ukupna davanja koja plaćate na neto iznos zarade studenta iznose samo 17,50 % (troškove Student servisa knjižite kao troškove poslovanja),
 • brzo zapošljavanje studenata na raznim privremenim i povremenim poslovima.

Obavijest poslodavcima_Zakon o obavljanju studentskih poslova


Poslodavci

Poštovani poslodavci!

Ukoliko imate sezonskih  poslova, povećani obima poslova, potrebe zamjene radnika za vrijeme bolovanja ili godišnjih odmora, koristite naše usluge. Za sve vaše potrebe za dodatnom radnom snagom možete se obratiti na:  kontakti
Poslodavci račune Studentskog servisa za obavljeni rad studenata putem Ugovora o obavljanju studentskog posla knjiže kao troškove poslovanja.

SVE O UVJETIMA POSLOVANJA I  ZAKONU O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA (NN br.96/18) MOŽETE PROČITATIOPĆI UVJETI i ZAKON

PRIJAVITE SE KAO NOVI POSLODAVAC I OGLASIT ĆEMO VAŠE POTREBE! – popunite PRIJAVU

 

Izvadak iz Zakona o obavljanju studentskih poslova

1. UGOVOR SE PODIŽE ISKLJUČIVO PRIJE POČETKA RADA ZA SVAKI KALENDARSKI MJESEC

2. NARUČITELJ (poslodavac), POSREDNIK (Studentski servis) i IZVOĐAČ (student) ugovor potpisuju pri izdavanju ugovora.

3. Nakon obavljenog posla i izrade konačnog obračuna NARUČITELJ (poslodavac) svojim potpisom i pečatom i IZVOĐAČ (student) svojim potpisom potvrđuju točnost podataka na ugovoru.

4. Naručitelj posla je dužan dostaviti ovjereni ugovor posredniku odmah po završetku posla, u protivnom posrednik je dužan poslati opomenu.

5. Naručitelj posla je dužan platiti posredniku naknadu za obavljeni posao najkasnije 15 dana od završetka posla.

Dakle, datum dospijeća računa može biti prije datuma računa ukoliko Ugovori nisu dostavljeni na obračun u zakonskom roku,  a zakonska zatezna kamata teče od dana dospijeća računa.

6. Neto cijena rada se uvećava za 18%.

7. Minimalna neto cijena sata za studentski posao u 2019. godini iznosi 23,44 kn.

8. Izvođač ima pravo na 50% uvećanje naknade za sate rada u dane državnoga blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom.
Naručitelj posla obavezan je uvećati satnicu za 50% studentu za sate rada u dane državnoga blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom ukoliko je student radio u te dane.
Obavlja li student posao u okolnostima na temelju kojih istovremeno ostvaruje pravo i na druga povećanja plaće, primjerice za prekovremeni rad u dane blagdana i dr., ta se uvećanja ne kumuliraju.
Izvođač ima pravo na naknadu putnih troškova, naknadu za topli obrok i druge naknade samo ako su ugovorene.

9. Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona i Pravilnika provodit će inspektori i drugi ovlašteni službenici nadležni za nadzor  propisa iz područja rada, poreza, prireza i doprinosa.

10. Uplatu naknade za obavljeni posao pozivamo Vas da izvršite na žiro račun Studentskog centra u Slavonskom Brodu koji se vodi kod PRIVREDNE BANKE ZAGREB (PBZ) broj: HR HR7123400091100121347.

11. Studentski servis će ispostaviti račune temeljem dostavljenih ugovora koji su izdani sukladno Zakonu o obavljanju studentskih poslova.

Učlanjenje

Učlanjenje (Zakon o obavljanju studentskih poslova NN 96/2018)

ČLANOVI STUDENT SERVISA

1. student je osoba koja pohađa preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i građanin je Republike Hrvatske i građanin Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji studira na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske ili student na razmjeni za vrijeme studiranja u Republici Hrvatskoj, a koji nema zasnovan radni odnos i/ili ne obavlja samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.

2. druga osoba je osoba u postupku upisa na studij ili osoba koja je završila studij na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, a nema zasnovan radni odnos ili građanin Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji je završio studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske, a nema zasnovan radni odnos.

Pravo na obavljanje studentskog posla ima student/ica nakon diplomiranja do kraja akademske godine u kojoj je diplomirao. Izuzetak je tri kalendarska mjeseca od završetka studija kada je to povoljnije za studenta/icu.

Maturanti/ce (osobe u postupku upisa na studij) ostvaruju pravo na obavljanje studentskog posla tri kalendarska mjeseca od završetka srednjoškolskog obrazovanja.


DOKUMENTI POTREBNI ZA UČLANJENJE
Predočenjem potrebne dokumentacije i davanjem svojih osobnih podataka neophodnih za upis u Student servis, osobe su suglasne da Studentski centar njihove podatke može koristiti i za potrebe nadležnih institucija, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka RH.

Dokumenti potrebni za učlanjenje:

OBAVIJEST: Prije učlanjenja potrebno je provjeriti da li imate osnovno zdravstveno osiguranje - OVDJE. U slučaju da ga nemate, svoj status osiguranja morate riješiti u područnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Studenti (hrvatski državljani koji studiraju na visokoškolskim institucijama u RH):

      -   valjana X-ica, iznimno drugi pravovaljani dokaz o statusu studenta

      -   osobna iskaznica na uvid

      -   osobni IBAN žiro račun (OBAVEZNO predočenje kartice, potvrde, ugovora banke ili uvidom na Internet bankarstvo)

      -   jedna fotografija manjeg formata


Studenti (hrvatski državljani koji studiraju na visokoškolskim institucijama izvan RH):

      -   potvrda matičnog visokog učilišta na kojem student studira, ovjerena i prevedena na hrvatski jezik (NAPOMENA: zbog razumljivosti teksta potvrde potreban je ovjeren prijevod iste)

      -   osobna iskaznica na uvid

      -   osobni IBAN žiro račun (OBAVEZNO predočenje kartice, potvrde, ugovora banke ili uvidom na Internet bankarstvo)

      -   preslika domovnice

      -   potvrda o prebivalištu u RH

      -   jedna fotografija manjeg formata


NAPOMENA: studenti s dvojnim državljanstvom prilikom učlanjenja u Student servis trebaju predočiti i službeni dokument s hrvatskim JMBG-om ili OIB-om, imati prijavljeno boravište.

Studenti (strani državljani koji studiraju na visokoškolskim institucijama u RH, studentska razmjena, ERASMUS, ERASMUS+ i dr.) moraju zadovoljiti uvjete potrebne za učlanjenje kao i studenti, državljani RH koji studiraju u RH. Članstvo im se dodjeljuje sukladno statusu studenta u RH te odobrenom privremenom boravku.

Druga osoba, koja je završila studij na visokom učilištu u RH, a nema zasnovan radni odnos ili građanin EU s prebivalištem u RH koji je završio studij na visokom učilištu izvan RH, svoj status regulira temeljem kopije diplome ili uvjerenja o završetku akademskog obrazovanja, ali najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija.

Druga osoba, koja je u postupku upisa na studij (maturant):

      -   valjani službeni dokument kojim dokazuje završetak srednjoškolskog obrazovanja u godini u kojoj je završila srednjoškolsko obrazovanje

      -   osobna iskaznica na uvid

      -   osobni IBAN žiro račun (OBAVEZNO predočenje kartice, potvrde, ugovora banke ili uvidom na Internet bankarstvo)

      -   jedna fotografija manjeg formata

NAPOMENA: članstvo se dodjeljuje na rok od maksimalno 3 mjeseca, počevši od datuma završetka školovanja, a za osobe koje u međuvremenu upišu studij članstvo se regulira kao ostalim studentima.

Kod učlanjena maloljetne osobe roditelj mora potpisati suglasnost (osobno u student servisu ili ovjerenom Izjavom kod javnog bilježnika da su suglasni da njihovo maloljetno dijete radi posredstvom Student servisa)

Popis banaka s kojima Studentski centar u Slavonskom Brodu trenutno posluje:

 • Erste&Steiermarkische banka d.d
 • Privredna banka Zagreb d.d.
 • Raiffeisen banka d.d.
 • Hrvatska poštanska banka d.d.
 • Addiko banka d.d.
 • Zagrebačka banka d.d.
 • OTP banka d.d.

NAPOMENA: Studentski centar ne može utjecati na poslovne odluke banaka. Donošenjem dokumenta jedne od navedenih banaka smatrat će se da je student upoznat s uvjetima banke i da ih prihvaća. Za sve eventualne nejasnoće, upite i reklamacije studenti se trebaju obratiti u poslovnicu banke u kojoj su otvorili račun.

Opći uvjeti poslovanja

Na temelju članka 9. stavka 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova („Narodne novine“ broj 96/18) ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu donosi

OPĆE UVJETE POSLOVANJA


UVODNE ODREDBE

Studentski centar u Slavonskom Brodu je ustanova koja sukladno odredbi članka 18. Zakona o obavljanju studentskih poslova (dalje u tekstu: Zakon) obavlja djelatnost posredovanja pri obavljanju studentskih poslova.


PREDMET OPĆIH UVJETA POSLOVANJA

Članak 1.
(1) Ovim Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi te određena prava i obveze pri posredovanju između Studentskog centra u Slavonskom Brodu (daljnjem tekstu: posrednik) kao pružatelja usluge posredovanja pri obavljanju studentskih poslova sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj te izvođača i naručitelja posla.
(2) Izvođač je student ili druga osoba koja sukladno odredbama Zakona ostvaruje pravo na obavljanje studentskog posla.
(3) Naručitelj posla je fizička osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti ili pravna osoba koja je s izvođačem sklopila ugovor o obavljanju studentskoga posla i za koju izvođač obavlja taj posao.


USLUGE POSREDNIKA

Članak 2.
(1) Posrednik obavlja djelatnost posredovanja u skladu s pozitivnim zakonskim odredbama što uključuje:

 1. obavljanje poslova analize i obrade tržišta rada, pronalazak posla i kontakt s naručiteljima posla te dogovor oko uvjeta obavljanja posla s naručiteljem posla
 2. upućivanje izvođača na obavljanje posla kod naručitelja posla
 3. vođenje Zakonom propisanih evidencija  
 4. kontrolu obračuna naknade za obavljanje studentskoga posla, propisanih doprinosa i naknada za posredovanje
 5. dostavu računa naručitelju posla te njegovu naplatu
 6. isplatu punog iznosa naknade izvođaču u roku tri radna dana od dana uplate sredstava na račun posrednika od strane naručitelja te uplatu doprinosa na temelju posebnih propisa
 7. osiguranje izvođača kod ovlaštenog osiguravajućeg društva za slučaj ozljede na radu te u slučaju nastanka ozljede zastupati izvođača u postupku ostvarivanja njegovih prava iz osiguranja
 8. zaštitu izvođača i pružanje pravne pomoći i zaštite u vezi s ostvarivanjem svih prava iz Ugovora
 9. u slučaju ne isplate naknade za obavljeni studentski posao zastupati izvođača u potraživanju naknade i poduzeti sve pravne radnje da se račun naplati od naručitelja posla i naknada isplati izvođaču (slanje opomene, pokretanje postupka prisilne naplate)
 10. u slučaju kada naručitelj u rokovima propisanim Zakonom ne isplati naknadu izvođaču za obavljeni posao, posrednik će poduzeti sve potrebne aktivnosti za naplatu kako bi isplatio naknadu izvođaču. Posrednik solidarno ne odgovara (odnosno ne isplaćuje nenaplaćeni ugovor) kada prije sklapanja ugovora pisano upozori izvođača na učestalo neplaćanje naknade od strane naručitelja posla, a izvođač unatoč upozorenju potpiše ugovor.
 11. posrednik ima pravo ne posredovati za poslove kod naručitelja koji učestalo, odnosno u rokovima propisanim Zakonom, ne plaća naknade ili krši druge propise iz Zakona ili pravilnika.

(2) Posrednik prikuplja osobne podatke izvođača u svrhu posredovanja pri obavljanju studentskog posla te ih obrađuje i čuva u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i pozitivnim propisima Republike Hrvatske.


OBVEZE NARUČITELJA

Članak 3.
Naručitelj posla je dužan poduzimati sljedeće radnje:

 1. prije početka obavljanja posla potpisati Ugovor o obavljanju studentskog posla (dalje u tekstu: Ugovor)
 2. prije početka obavljanja posla utvrditi identitet izvođača
 3. prije ugovaranja posla pobliže odrediti mjesto i način obavljanja posla, poštujući pritom prava i dostojanstvo izvođača, kako bi izvođaču pravovremeno dao informacije o poslu
 4. ako nije drugačije dogovoreno, osigurati izvođaču najmanje 4 sata rada ili naknadu u vrijednosti od 4 sata rada, ako se posao obavlja u jednom danu, a traje kraće od 4 sata
 5. platiti 4 sata rada ako izvođač dođe do mjesta rada, a krivnjom naručitelja posao bude otkazan
 6. osigurati izvođaču uvjete za obavljanje studentskih poslova na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje izvođača, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita na radu i drugim propisima, odnosno pridržavati se propisa o zaštiti na radu i zaštiti od požara, a posebno: upoznati izvođača s uvjetima rada, predati mu odgovarajuću opremu i sredstva za rad i poduzeti potrebne mjere da se izvođač osposobi prema propisima o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu
 7. osposobiti izvođača za rad na siguran način, prije početka obavljanja samostalnog posla
 8. zaštititi dostojanstvo izvođača za vrijeme obavljanja posla od postupanja nadređenih, suradnika i osoba s kojima izvođač redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova
 9. obavijestiti posrednika u slučaju da se izvođač prilikom obavljanja studentskog posla ozlijedi
 10. odmah po završetku ugovorenog posla dostaviti posredniku ovjereni Ugovor, s utvrđenim i potpisanim obračunom i izjavom o obavljenom poslu. Izjava je sastavni dio Ugovora.
 11. platiti naknade za obavljeni posao na račun posrednika najkasnije 15 dana od završetka posla
 12. platiti izvođaču 50-postotno uvećanje naknade za sate rada u dane državnoga blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom
 13. platiti izvođaču naknadu putnih troškova, naknadu za topli obrok i druge naknade ako su ugovorene
 14. izvođaču koji radi obavljanja poslova (npr. rad u sezoni, terenski rad i dr.) putuje izvan svog mjesta prebivališta - boravišta, osigurati o vlastitom trošku hranu i smještaj za cijelo vrijeme obavljanja navedenih poslova, ako je dogovoreno
 15. platiti posredniku doprinose i naknade na ukupni neto primitak izvođača, i to:
  -    5,00% doprinosa za MIO na neto zaradu izvođača,
  -    0,5% posebni doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti na neto zaradu izvođača
  -    12,00% neto iznosa naknade izvođaču za podmirivanje troškova posredovanja i poboljšanje studentskog standarda
  -    0,5% neto iznosa naknade izvođaču u svrhu financiranja kulturnih, sportskih,  znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i   studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima
 16. obrađivati i čuvati osobne podatke izvođača u skladu s pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka  
 17. ukoliko su se promijenili podatci tvrtke naručitelja prije završenog posla, naručitelj je obvezan obavijestiti posrednika u pisanom obliku o tome.


OBVEZE IZVOĐAČA

Članak 4.
(1) Izvođač je dužan prilikom učlanjenja u Student servis predočiti dokaze o svom statusu i druge dokumente potrebe za učlanjenje objavljene na mrežnim stranicama posrednika.
(2) Izvođač prilikom učlanjenja u student servis potpisuje da je upoznat da se njegovi osobni podaci prikupljaju u svrhu obavljanja studentskog posla sukladno odredbama Zakona.
(3) Izvođač je dužan:

 1. osobno obavljati preuzeti posao
 2. prilikom obavljanja posla pridržavati se uputa o zaštiti na radu i uputa koje mu je naručitelj posla dao, u skladu s naravi i vrstom posla
 3. savjesno i odgovorno obavljati ugovoreni posao
 4. čuvati imovinu naručitelja posla i odgovarati za štetu koju namjerno učini naručitelju posla
 5. nakon obavljanja posla provjeriti točnost i istinitost podataka u obračunu o obavljenom poslu na ugovoru te potpisati izjavu o obavljenom poslu koja je sastavni dio ugovora
 6. u slučaju spriječenosti na vrijeme obavijestiti naručitelja i posrednika o nemogućnosti obavljanja ugovorenog posla
 7. u slučaju promjene okolnosti vezanih za ostvarivanje prava na obavljanje studentskih poslova bez odgađanja obavijestiti posrednika o promjenama podataka ili činjenica koje utječu na ispunjavanje uvjeta za obavljanje studentskog posla.  


UGOVOR O OBAVLJANJU STUDENTSKOG POSLA

Članak 5.
(1) Ugovor o obavljanju studentskoga posla (u daljnjem tekstu: Ugovor) izvođač je dužan preuzeti od posrednika prije obavljanja studentskoga posla. U slučaju da postoji potreba za izdavanjem ugovora tijekom blagdana ili vikendom kada posrednik ne radi, izvođač je dužan preuzeti s mrežne stranice ugovor u digitalnom obliku te isti potpisati i predati naručitelju na potpis i ovjeru. (u izradi)
(2) Ugovor se zaključuje za svaki kalendarski mjesec i uvjet je za početak obavljanja studentskoga posla. Iznimno, Ugovor se može zaključiti i za razdoblje dulje od mjesec dana, a najduže do 45 dana, uz navođenje razloga za njegovo trajanje dulje od mjesec dana.
(3) Izvođač i naručitelj posla nakon obavljenoga posla na prethodno potpisanome ugovoru potpisuju izjavu kojom potvrđuju konačan broj sati ili dana obavljanja posla. Izjava se nalazi na ugovoru.
(4) Izvođač može tijekom godine preuzeti neograničeni broj ugovora o obavljanju studentskog posla, pod uvjetom da su prethodni ugovori realizirani.
(5) U slučaju kad Izvođač nakon što je preuzeo Ugovor ne počne obavljati posao, iz bilo kojih razloga (bilo da je posao otkazan, bolest izvođača i dr.) dužan je Ugovor vratiti posredniku, i to odmah po saznanju da posao neće biti obavljen.
(6) Posrednik će obustaviti daljnje izdavanje Ugovora izvođaču koji ima više Ugovora koji nisu realizirani ili je zlouporabio Ugovor.


NAKNADA ZA OBAVLJENI STUDENTSKI POSAO

Članak 6.
(1) Minimalnu neto naknadu za obavljeni studentski posao po satu rada donosi ministar za svaku kalendarsku godinu te se niti jedan posao ne može ugovoriti po nižoj cijeni sata rada od propisane minimalne neto naknade.
(2) Za obavljanje studentskih poslova, u svim slučajevima kada je mjerljivo potrebno je koristit mjernu jedinicu sata rada ili količine posla (npr. popunjavanje anketnih upitnika po komadu, nošenje letaka po komadu i sl.). Izuzetak je ugovaranje cijene posla za izvršenje cijelog posla u paušalnom iznosu (npr. ugovaranje izrade programskih rješenja (softvera) i sl.).
(3) Posrednik utvrđuje okvirni cjenik neto sata rada za pojedine poslove, s obzirom na narav posla i kretanja cijena rada na tržištu, a koji je objavljen na mrežnoj stranici posrednika.


ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.
Ovi Opći uvjeti će se objaviti na mrežnim stranicama posrednika i na oglasnim pločama posrednika, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj.


VAŽENJE OPĆIH UVJETA POSLOVANJA

Članak 8.
Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu danom donošenja, a vrijede do opoziva ili do donošenja novih.


U primjeni od 07. siječnja 2019. godine

Ravnatelj
Angelo Denis Delhusa, dipl. ecc.

Info o zaradama

ZARADE ČLANOVA SERVISA

Član Student servisa tijekom godine može podizati neograničeni broj ugovora, ako prethodne redovito vraća.

Ako student tijekom kalendarske godine ostvari oporezive primitke, primitke na koje se ne plaća porez i druge primitke koji se ne smatraju dohotkom (npr. stipendije) u iznosu većem od 15.000,00 kn ne može biti uzdržavani član roditelja na njegovoj poreznoj kartici. (članak 17. Zakona o porezu na dohodak, Narodne Novine br. 115/16).

U iznos primitaka (oporezivih ili neoporezivih) ne ulaze: primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora, doplatak za djecu, novčane potpore utvrđene u iznosu koji je zakonom kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore propisan kao iznos ispod kojeg se ne može isplatiti novčana potpora, potpora za novorođenče, odnosno primitak za opremu novorođenog djeteta, obiteljska mirovina djece nakon smrti roditelja, primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji, darovanja od pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe do visine stvarno nastalih izdataka za tu namjenu, prema članku 8. st.1.t.4. zakona i/ili naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom i naknada troškova službenog putovanja do propisanih iznosa na koje se sukladno odredbama zakona ne plaća porez na dohodak.

Student NIJE POREZNI OBVEZNIK nakon što ostvari primitak od 15.000,00 kuna, ali ne može biti uzdržavani član na poreznoj kartici roditelja.

Nema ograničenja u visini iznosa zarade studenta. Ali, ako primitak studenta iznosi više od 60.600,00 kn godišnje, primitak se oporezuje kao drugi dohodak. Primitak je iznos u koji se ne ubrajaju doprinosi obračunati na neto zaradu studenta.

Na primitak iznad 60.600,00 kn obračunava se porez po stopi od 24% i prirez ovisno o mjestu stanovanja (Pravilnik o porezu na dohodak, čl.55. st.3). Iznos primitka od 60.600,00 kn se odnosi na područje cijele Republike Hrvatske.

Ako je član Student servisa u Slavonskom Brodu ostvario primitke preko drugih studentskih servisa ili učeničkih udruga u RH obavezan je Studentskom centru u Slavonskom Brodu dostaviti vjerodostojne isprave (preslike) o ostvarenim primicima po toj osnovi kod drugih isplatitelja odnosno pisanu izjavu o ostvarenim primicima u poreznom razdoblju po toj osnovi, do trenutka isplate primitka u Student servisu u Slavonskom Brodu (Pravilnik o porezu na dohodak, čl.52.st.6).

 

ISPLATE ZARADA ČLANOVA SERVISA

Student servis isplaćuje zarade svojih članova na žiro račune koje imaju otvorene u poslovnim bankama s kojima Studentski centar ima ugovor.

Isplate studenata se rade jednom dnevno, od ponedjeljka do petka.

Cjenik usluga

Cjenik usluga svih servisa J. J. Strossmayera u Osijeku

 

ADMINISTRATIVNI – RAČUNALNI POSLOVI

Administrativni poslovi 25,00 kn/sat
Poslovi tajnice 23,50 kn/sat
Poslovi  dostave 23,50 kn/sat
Prevoditelji i inokorespodenti 50,00 kn/sat
Rad na unosu podataka 23,50 kn/sat
Rad na fotokopirnom stroju 23,50 kn/sat
Rad u call centru/telemarketing /teleprodaja/helpdesk 23,50 kn/sat
Održavanje web/fb stranica 50,00 kn/sat
Instrukcije 50,00 kn/školski sat
Programiranje 50,00 kn/sat
Rad u AutoCAD-u 30,00 kn/sat

POSLOVI ČIŠĆENJA I PRUŽANJE USLUGA

Čišćenje kancelarija 23,50 kn/sat
Čišćenje ugostiteljskih objekata 25,00 kn/sat
Čišćenje poslije adaptacija i generalno čišćenje 30,00 kn/sat
Čišćenje tvorničkog kruga, uređenje okoliša 30,00 kn/sat
Čišćenje, pospremanje stanova i peglanje 30,00 kn/sat
Čišćenje snijega 30,00 kn/sat
Čuvanje djece, dostava namirnica iz trgovine 30,00 kn/sat
Lijepljenje plakata 23,50 kn/sat
Animacija djece i rad u rođendaonici 25,00 kn/sat

UGOSTITELJSTVO – RAD U RESTORANIMA I TURISTIČKIM OBJEKTIMA

Konobarski poslovi  – pomoćni 23,50 kn/sat
Konobarski poslovi  – samostalni 25,00 kn/sat
Poslovi za šankom 23,50 kn/sat
Rad u kuhinji (restorani, hoteli, hosteli, fast-food) 25,00 kn/sat
Rad u McDonald’s-u, Surfer-u 23,50 kn/sat
Sobarice, čistačice u hotelima, rad u praonici 25,00 kn/sat
Čuvari na bazenu, spasioci s licencom 30,00 kn/sat

RAD U SKLADIŠTU I TRGOVAČKIM CENTRIMA

Rad u skladištu 25,00 kn/sat
Lijepljenje etiketa, deklariranje 23,50 kn/sat
Punjenje polica u trgovačkim centrima 23,50 kn/sat
Pakiranje i slaganje robe 23,50 kn/sat
Unapređivači prodaje 25,00 kn/sat
Popis robe – inventura 23,50 kn/sat

RAD U PROIZVODNJI

Rad u proizvodnji 24,00 kn/sat
Pomoćni poslovi u proizvodnji 23,50 kn/sat

TEŠKI FIZIČKI POSLOVI

Istovar i nošenje namještaja u zgrade i urede/selidba 30,00 kn/sat
Slaganje pozornica, štandova, šatora 30,00 kn/sat
Rad na građevinama i pomoć zidarima 26,00 kn/sat
Prijenos arhive 25,00 kn/sat
Utovar/istovar alata, aparata i strojeva 30,00 kn/sat
Utovar/istovar tekstilne robe 30,00 kn/sat
Utovar/istovar voća i povrća 30,00 kn/sat
Utovar/istovar pića i napitaka 30,00 kn/sat
Rad u hladnjači 30,00 kn/sat
Utovar/istovar brašna, šećera, soli   0,05 kn/kg
Iskop i zatrpavanje zemlje, planiranje terena, okopavanje sadnica 30,00 kn/sat
Selidbe građana, ostali fizički poslovi 30,00 kn/sat

GEODETSKI POSLOVI

Terenski rad lokalno 25,00 kn/sat
Terenski rad šire područje (poslodavac treba osigurati prijevoz, smještaj i hranu) 30,00 kn/sat
Kod terenskog rada na širem području (u slučajevima kada naručitelj vrši prijevoz studenata) vrijeme provedeno u vožnji računa se kao rad.

OSTALI POSLOVI

Pomoćni poslovi u vrtlarstvu, cvjećarstvu 23,50 kn/sat
Distribucija propagandnog materijala   0,30 kn/kom
Distribucija propagandnog materijala na fizičkoj lokaciji 25,00 kn/sat
Pomoćni poslovi u butiku 25,00 kn/sat
Prodavač na štandu 23,50 kn/sat
Prodavač u prodavaonici, rad na blagajni 23,50 kn/sat
Domaćica na štandu sajma 30,00 kn/sat
Hostesa u trgovačkom centru/promocije/degustacije 25,00 kn/sat
Prodaja sladoleda 23,50 kn/sat
Vozač „B” kategorije 25,00 kn/sat
Vozač „C“ kategorije 30,00 kn/sat
Slaganje, pakiranje pošte 23,50 kn/sat
Prometne jedinice mladeži 30,00 kn/sat
Rad u autopraonici 30,00 kn/sat
Rad u muzeju, galeriji, čuvanje eksponata 23,50 kn/sat
Podjela reklamnog materijala, anketiranje na terenu 25,00 kn/sat
Ostali kratkoročni poslovi 30,00 kn/sat
Rad na recepciji 25,00 kn/sat
Rad na porti 24,00 kn/sat

Cijene su okvirne, poslodavac može ponuditi i drugačije cijene od navedenih ali ne niže od minimalne satnice propisane Zakonom (N.N. 96/2018.).

Naručitelj posla dužan je platiti izvođaču 50-postotno uvećanje naknade za sate rada u dane državnoga blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom (čl.13. st.3. Zakona). Uvećanja se ne kumuliraju.

INFORMACIJE
Financijski izvještaji
Dokumenti
Natječaji
O NAMA

Studentski centar u Slavonskom Brodu je sastavnica Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, koja djeluje kao samostalni pravni subjekt od mjeseca listopada 1995.g.

Temeljna zadaća Studentskog centra je sveukupna briga o studentskom standardu svih studenata visokih učilišta na području Slavonskog Broda (smještaj i prehrana studenata, povremeno i privremeno zapošljavanje, te kulturno-zabavni i športski život studenata).

U sastavu Studentskog centra u Slav. Brodu, djeluju četiri ustrojbene jedinice i to:

- Smještaj studenata
- Prehrana studenata
- Studentski servis
- Zajedničke službe


Studentski centar omogućava ispunjenje slobodnog vremena kroz razne aktivnosti. Uz lijepo uređen okoliš oko 3000 m, raspolažemo igralištem za odbojku i košarku, stolom za stolni tenis i prostorom za igranje malog nogometa. Športske aktivnosti organiziramo i u sufinanciranju iznajmljene dvorane za fitnes i judo sekciju čiji su korisnici studenti.


Najveći interes studenata je rad u informatičkoj učionici. Informatička učionica opremljena je sa šest novih računala, koji su umreženi na carnet i imaju besplatan pristup na internet.

Uz potporu Studentskog centra, studentima osiguravamo ulaznice za kazališne predstave, koje se odvijaju u Slavonskom Brodu.

Studentski centar planira i u idućem razdoblju posvetiti još više pažnje razvitku kulturnih i drugih vrijednosti mladih.

Izražavajući Vam dobrodošlicu na Sveučilište J.J. Strossmayer, Veleučilište i grad Slavonski Brod, pozivam Vas u Studentski centar, mjesto koje je namjenjeno i primjereno Vama studentima.

S poštovanjem,


Ravnatelj:

Angelo Denis Delhusa, dipl. ecc.

KONTAKTI
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Studentski centar u Slavonskom Brodu
P. Svačića bb
35000 Slavonski Brod

Radno vrijeme: 7:00 - 15:00

Avatar

Ravnatelj

Angelo Denis Delhusa

035/442-648

ravnatelj@stucsb.hr

Avatar

Student servis

Slavica Margeta

035/444-265

servis@stucsb.hr

Avatar

Studentski dom

Marija Mikulcic

035/492-467

studentskidom@stucsb.hr

Avatar

Računovodstvo

Andelka Kodoman

035/443-170

racunovodstvo@stucsb.hr

Avatar

Kadrovska služba

Jelica Bozic

035/492-465

kadrovskasluzba@stucsb.hr

Avatar

Prehrana

Alen Brzić

098/899-829

prehrana@stucsb.hr

JAVNA NABAVA

Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 90/2011) sve objave postupaka javne nabave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje, od strane gospodarskih subjekata sukladno Zakonu o javnoj nabavi, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi u informativne svrhe, te za pripremu ponude odnosno zahtjeva za sudjelovanje preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika!

Dokumenti
Dokumenti
Politika kolačića

Politika kolačića

Koristeći naše online usluge, uključujući aplikacije, kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na razne načine, npr. kako bi ova stranica funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe. Ako želite saznati više o tome što su kolačići, kako se koriste i koje su vaše opcije, molimo, pročitajte više ovdje.

Što je kolačić?
Kako se kolačići koriste?
Koje su vam opcije dostupne?

a) Što je kolačić?
Kolačić je mala količina podataka koju internetska stranica sprema u pretraživaču Vašeg računala ili na Vašem mobilnom uređaju. Takozvani "kolačići prve strane" su kolačići koje koristi tvrtka koja upravlja domenom na kojoj se kolačići koriste. Stoga su ovdje kolačići elementa-komunikacije.hr "kolačići prve strane".

Postoji razlika između privremenih i trajnih kolačića. Privremeni kolačići postoje samo dok ne zatvorite svoj pretraživač. Trajni kolačići imaju duži vijek trajanja i ne brišu se automatski kada zatvorite pretraživač. Nastojimo koristiti kolačiće ili dopustiti korištenje kolačića s maksimalnim trajanjem koliko je neophodno za rad. Najviše godinu dana. Samo u iznimnim okolnostima, poput sigurnosti i kad je apsolutno neophodno, kolačić ima trajanje duže od navedenoga.

Sve ove tehnologije zajedno se u ovim Pravilima o kolačićima nazivaju "kolačići".

 

b) Kako se koriste kolačići?
Kolačići se koriste u razne svrhe. Omogućuju vam da budete prepoznati kao isti korisnik na svim stranicama unutar jednog internet portala, između više internetskih stranica ili za vrijeme korištenja aplikacije.

Naša internetska stranica koriste kolačiće u razne svrhe:

Tehnički kolačići: Svojim posjetiteljima pokušavamo osigurati naprednu i jednostavnu internetsku stranicu i aplikacije koje se automatski prilagođavaju njihovim potrebama i željama. Kako bismo to postigli, koristimo tehničke kolačiće za prikazivanje našeg internet portala i ispravan rad, kao i za kreiranje Vašeg korisničkog računa, prijavu i uređivanje postavki. Tehnički su kolačići u potpunosti neophodni za ispravan rad naše stranice.

Funkcijski kolačići: Također koristimo funkcijske kolačiće kako bismo zapamtili Vaše postavke i pomogli Vam u učinkovitom i efektivnom korištenju našeg internet portala i aplikacija. Ovi funkcijski kolačići nisu neophodni za funkcioniranje naše stranice ili aplikacije, ali su zaslužni za dodatne funkcije i bolje iskustvo.

Analitički kolačići: Ove kolačiće koristimo kako bismo ustanovili kako naši korisnici koriste stranicu. Za praćenje posjećenosti koristimo Google analytics. Više o njihovim uvjetima i načinu rada možete pročitati ovdje: https://policies.google.com/?hl=hr

Također znači da možemo koristiti podatke o Vašem načinu korištenja stranice, poput broja klikova na određenoj stranici, kretanje mišem i „skrolanje”, riječi koje upisujete u tražilicu i tekst koji upisujete u razna polja. Koristimo analitičke kolačiće kao dio kampanje oglašavanja kako bismo saznali na koji način korisnici upotrebljavaju našu stranicu ili aplikacije nakon što im se prikaže online oglas. To također može uključivati oglase drugih stranica.

 

c) Koje su Vam opcije dostupne?
Za više informacija o kolačićima i o njihovu upravljanju ili brisanju posjetite allaboutcookies.org i stranicu za pomoć u svom pretraživaču. U postavkama pretraživača kao što su Firefox, Chrome, Safari ili Internet Explorer i drugih možete odrediti koje kolačiće ćete prihvatiti, a koje ćete odbiti. Mjesto na kojemu možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživača. Putem opcije "Pomoć" u svom pretraživaču pronađite postavke koje trebate.

Ukoliko odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene tehničke i/ili funkcionalne kolačiće, možda nećete moći koristiti određene funkcije na našoj internetskoj stranici.

U slučaju bilo kakvih pitanja o ovim Pravilima o kolačićima, molimo, pošaljite poruku elektroničke pošte na adresu info@stucsb.hr .

Ova Pravila o kolačićima podložna su povremenim izmjenama. Stoga redovito posjećujte ovu stranicu kako biste bili upućeni u eventualne izmjene.