Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku


Studentski dom - Prehrana


Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa donijelo je novi pravilnik o prehrani studenata, koji je stupio na snagu 1. listopada 2001. god. putem informacijskog sustava (tzv. X-ice). Studentske referade visokih učilišta dužne su u bazu podataka studentske prehrane unijeti podatke za sve studente i dodijeliti im razine prava za prehranu kako bi ostvarili pravo na X-icu. To je magnetska kartica s nazivom sveučilišta/veleučilišta, jedinstvenim brojem iskaznice s imenom i prezimenom, te slikom i potpisom vlasnika. Iskaznica vrijedi godinu dana po izdavanju nakon čega je potrebno produženje valjanosti što se obavlja upisom u narednu ak. godinu. Na iskaznici nema upisane nikakve vrijednosti, već se pravo na subvencionirani iznos pridodaje studentu na početku novog mjeseca iz središnje baze podataka.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa subvencionira prehranu studenata. Puna cijena toplog obroka iznosi 22,60 Kn od toga MZOŠ subvencionira 73,65% (16,10 Kn), a student plaća 26,35% (6,50 Kn) od iznosa pune cijene.

Na našim visokim učilištima u Slavonskom Brodu Ministarstvo znanosti je uvelo informacijski sustav prehrane, te se prehrana studenata odvija putem X-ice.

Lokalno povjerenstvo za kontrolu prehrane studenata
Studentski dom - Restoran


Copyright © STUCSB, 2007