Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku


Studentski servis - Uvjeti poslovanja


OPĆI UVJETI

Poslovi se reguliraju posebnim ugovorom između naručitelja i Studentskog servisa, imajući u vidu karakter posla i vrijeme trajanja.
Na ugovoreni neto iznos zaračunavamo 17,50% (12% manipulativni troškovi, te doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima)
Svi radovi obavljaju se po uputama i uz neposredan nadzor i kontrolu naručitelja radova.
Sredstva za zaštitu na radu dužan je osigurati naručitelj radova.
Naručitelj je dužan ispostavljenu fakturu platiti u roku, u protivnom obračunava se zakonska zatezna kamata.
Naručitelj, student i Studentski centar sklapaju ugovor na tipskom formularu, a prema potrebi se sklapa posebni ugovor s poslodavcem.


ISPLATE ZARADA ČLANOVA SERVISA

Studentski servis isplaćuje zarade svojih članova putem žiro računa.

Zarade se isplaćuju svakodnevno, direktno na žiro račune studenata. Studentski servis „ne zadržava“ zarade studenata, zarade se isplaćuju isti dan čim su proknjižene na našem izvodu, odnosno kad se registrira uplata poslodavca.


Adresa
Studentski centar
u Slavonskom Brodu
P. Svačića bb
35000 Slavonski Brod
Tel. 035/444-265

Fax. 035/492-869


Ponuda posla

Novi poslovi

Copyright © STUCSB, 2007